Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 173. maddesi kapsamında kiralamanın yapılabilmesi için;

-Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
-Katılımcının OSB'ye vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
-OSB Yönetim kurulunca uygunluk görüşü verilmiş olması,
-ÇED gerekli projeler için "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınması
gerekmektedir.

Tesisi kiraya verecek olan Bölge Katılımcısının;

-Tesisini kiracı olacak firmaya kiraya vermek istediğine dair dilekçesini
-Yeni tarihli tapu tescil belgesini,
-Tesisinin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararını
-İmza sirkülerini
-Kira sözleşmesi örneğini,
-Kiracısının OSB'ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müştereken müteselsil olarak sorumlu olduğuna taahhütname ve tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyanını;

Kiracının ise;

-Tesisi katılımcı firmadan kiralamak istediğine dair dilekçesini,
-Yatırım Bilgi formu ve eklerini
-Tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararını
-Alınan ÇED görüşünü
-Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin mevzuatlara uygun olarak faaliyet göstereceğine dair taahhütnameyi

OSB müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir.

OSB'de faaliyet gösteren tesisler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bölge Müdürlüğünce düzenlenir.

" /> Sanayide Gayrimenkul | Ticari Gayrimenkulün Lideri ..
+ 90 (533) 568 54 02 | + 90 (533) 920 73 70 USD Alış: 12.0702 | USD Satış: 12.1185 | EUR Alış: 13.5876 | EUR Satış: 13.6420

SEKTÖRDEN HABERLER

Sektörün nabzını tutan haberleri burada bulabilirsiniz..

OSB 'lerde Tesis Kiralamak İçin Gerekli Koşullar

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 173. maddesi kapsamında kiralamanın yapılabilmesi için;

-Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
-Katılımcının OSB'ye vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
-OSB Yönetim kurulunca uygunluk görüşü verilmiş olması,
-ÇED gerekli projeler için "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınması
gerekmektedir.

Tesisi kiraya verecek olan Bölge Katılımcısının;

-Tesisini kiracı olacak firmaya kiraya vermek istediğine dair dilekçesini
-Yeni tarihli tapu tescil belgesini,
-Tesisinin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararını
-İmza sirkülerini
-Kira sözleşmesi örneğini,
-Kiracısının OSB'ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müştereken müteselsil olarak sorumlu olduğuna taahhütname ve tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyanını;

Kiracının ise;

-Tesisi katılımcı firmadan kiralamak istediğine dair dilekçesini,
-Yatırım Bilgi formu ve eklerini
-Tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararını
-Alınan ÇED görüşünü
-Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin mevzuatlara uygun olarak faaliyet göstereceğine dair taahhütnameyi

OSB müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir.

OSB'de faaliyet gösteren tesisler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bölge Müdürlüğünce düzenlenir.


Yukarı Çık