+ 90 (533) 568 54 02 | + 90 (533) 920 73 70 USD Alış: 13.4960 | USD Satış: 13.5501 | EUR Alış: 15.4691 | EUR Satış: 15.5311

SEKTÖRDEN HABERLER

Sektörün nabzını tutan haberleri burada bulabilirsiniz..

Riskli Yapıların Yeniden İnşaatı için 1/3 HAYIR Diyorsa Ne Olacak?

Bu durumda alınan kararlar noter vasıtasıyla tebliğ edilecektir.

Tebliğden itibaren 15 gün içinde kararın kabul edilmesi bir kez daha istenecektir.

15 gün içinde karar yine kabul edilmez ise bakanlıkça tespit edilecek olan rayiç değerden az olmamak üzere arsa paylarının o taşınmazdaki diğer kat maliklerine açık arttırma ile satışa çıkarılacağı, satışa çıkmaz ise bu arsa paylarının bakanlıkça bedeli ödenmek kaydıyla Hazine adına satın alınacağı bildirilecektir. Buna göre 15 günlük süre verilen son ihtarname ekinde

  • 2/3 ile karar alındığını belirtir bina ortak karar protokolü
  • 2/3 ile imzalanmış 2/3’ün belirlediği esaslar dahilinde hazırlanmış kat karşılığı/hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi/satış vaadi sözleşmesi örneği veya hisse satışı kararı verilmişse yapılmış olan hisse satışlarını gösterir tapu kayıtları
  • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımlı inşaat ve satış vaadi sözleşmeleri ekinde yer alan kat planları, vaziyet planları, brüt-net metrekareleri gösterir proje, vekaletname örnekleri bulunması zorunludur.


Yukarı Çık